logo
Kino im. Tarasa Szewczenki

Centralne i jedno z najstarszych działających kin w mieście. Zakład nigdy nie zmieniał swojego profilu w trakcie swojej 70-letniej historii. Obecnie w kinie odbywają się pokazy filmów krajowych i zagranicznych, różne wydarzenia kulturalne i inne imprezy masowe. Budowa kina rozpoczęła się w 1936 roku, a już na początku lat czterdziestych pokazano tam pierwszy film.

Kino im. Szewczenki (w owym czasie im. Czkałowa) stał się jednym z najlepszych kin w USRR. Do zabytku, który ocalał w czasach drugiej wojny światowej, dobudowano małą salę i rozbudowano główną.

Iluzjon „Modern”, czyli dom ze smokami Plac Niepodległości